11-50

Zaloguj się

Zarejestruj się

Szczegóły i koszty

Szczegóły
i koszty

Najczęściej zadawane pytania


MIKRO FIRMY

 

 

1700 zł
 

do 10 pracowników

 

 

 

 

 

Zawiera pełen pakiet certyfikacji

3 lata ważności certyfikatu


MAŁE FIRMY

 

 

3400 zł
 

do 50 pracowników

 

 

 

 

 

Zawiera pełen pakiet certyfikacji
3 lata ważności certyfikatu


ŚREDNIE FIRMY

 

 

10 200 zł
 

do 250 pracowników

 

 

 

 

 

Zawiera pełen pakiet certyfikacji
3 lata ważności certyfikatu


DUŻE FIRMY

 

 

20 400 zł
 

do 1000 pracowników

 

 

 

 

 

Zawiera pełen pakiet certyfikacji
3 lata ważności certyfikatu


DUŻE FIRMY

 

 

40 800 zł
 

1000+ pracowników

 

 

 

 

 

Zawiera pełen pakiet certyfikacji
3 lata ważności certyfikatu

Koszt został podzielony na 5 poziomów, w zależności od liczby pracowników firmy zgłaszającej się do certyfikacji. Koszty naliczane są od momentu zgłoszenia się do audytu - czyli zatwierdzenia i przesłania wypełnionej samooceny w systemie. Audytor zostaje przydzielony
w momencie pokrycia 50% kosztów procesu certyfikacji. W przypadku negatywnego wyniku audytu, w ciągu trzech miesięcy można dokonać ulepszeń i ponownie ubiegać się o certyfikat nie ponosząc ponownych kosztów.

KOSZTY CERTYFIKACJI

Unikalny pakiet certyfikacji

AUDYT

Każdy wariant cenowy zawiera:

Audytor odwiedza siedzibę firmy i na podstawie przesłanej samooceny przeprowadza audyt.

RAPORT

Audytor sporządza raport zawierający wnioski i rekomendacje.

Oprawiony dokument poświadczający uzyskanie certyfikatu.

OPIEKĘ EKSPERCKĄ

Eksperci służą pomocą i fachową wiedzą w zakresie polityki
rowerowej podczas całego procesu certyfikacji.

Elegancki blok świadczący o uzyskaniu przez firmę tytułu
"Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom".

TYTUŁ PRZYJAZNEGO PRACODAWCY

Możliwość posługiwania się europejskim tytułem
"Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom" przez 3 lata.

TABLICĘ NA ELEWACJĘ

Tablicę informacyjną "Certyfikat Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom" do zamontowania np. przed wejściem do firmy.

Odznaka graficzna do umieszczenia w dowolnych materiałach certyfikowanej firmy.

OPRAWIONY CERTYFIKAT

STATUETKĘ - BLOK

CERTYFIKAT CYFROWY

Certyfikacja dotyczy zawsze głównej siedziby firmy. Jeżeli firma posiada kilka lokalizacji, świadczy usługi zewnętrzne itp., może przeprowadzić osobną samoocenę dla każdej lokalizacji. W celu uzyskania kosztów certyfikacji
dla dodatkowych lokalizacji prosimy o kontakt.

Podane ceny są cenami netto.

1. Czy certyfikat dotyczy jednej lokalizacji danej firmy, czy też wszystkich lokalizacji? 

2. Czy pieniądze są zwracane, jeśli wynik audytu jest negatywny?

Nie, ponieważ audyt został już przeprowadzony. Istnieje jednak możliwość wprowadzenia usprawnień i wdrożenie dalszych udogodnień dla rowerzystów w ciągu 3 miesięcy, bez konieczności powtarzania audytu. Udokumentowanie wprowadzonych zmian (krótkie sprawozdanie, zdjęcia) wystarczy do pomyślnego zakończenia procesu certyfikacji. 

3. Czy klasyfikacja firmy może zostać obniżona?

Tak, jednakże wyłącznie w drodze ponownej certyfikacji. Ponowna certyfikacja albo potwierdzi i przedłuży obowiązujący certyfikat, albo zaowocuje wydaniem nowego. 

KRAJOWY PUNKT CERTYFIKACJI

ul. Jana Heweliusza 29

80-861 Gdańsk