11-50

01-10

Zaloguj się

KOSZTY I WARUNKI

Koszt certyfikacji został podzielony na 5 pakietów, w zależności od liczby pracowników firmy zgłaszającej się do certyfikacji. Koszty naliczane są od momentu zgłoszenia się do audytu w krajowym centrum koordynującym certyfikację. Audytor zostaje przydzielony w momencie pokrycia 50% kosztów procesu certyfikacji. W przypadku negatywnego wyniku audytu, w ciągu trzech miesięcy można dokonać ulepszeń i ponownie ubiegać się o certyfikat.

Do 10 pracowników:
 

 • audyt na miejscu 

 • sprawozdanie z audytu

 • tablica informacyjna "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • certyfikat "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • naklejka "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • certyfikat cyfrowy dla aplikacji internetowych

 

1700 zł

OFERTY

DODATKOWE

 

 • duża tabliczka informacyjna

 • plakat

 • pokrowiec na siodełko

 • naklejka

 •  

11-50

Do 50 pracowników:
 

 • audyt na miejscu 

 • sprawozdanie z audytu

 • tablica informacyjna "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • certyfikat "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • naklejka "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • certyfikat cyfrowy dla aplikacji internetowych

 

3400 zł

51-250

Do 250 pracowników:
 

 • audyt na miejscu 

 • sprawozdanie z audytu

 • tablica informacyjna "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • certyfikat "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • naklejka "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • certyfikat cyfrowy dla aplikacji internetowych

 

10 200 zł

251-1000

Do 1000 pracowników:
 

 • audyt na miejscu 

 • sprawozdanie z audytu

 • tablica informacyjna "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • certyfikat "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • naklejka "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • certyfikat cyfrowy dla aplikacji internetowych

 

20 400 zł

1000+

Powyżej 1000 pracowników:
 

 • audyt na miejscu 

 • sprawozdanie z audytu

 • tablica informacyjna "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • certyfikat "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • naklejka "Pracodawca przyjazny rowerzystom" 

 • certyfikat cyfrowy dla aplikacji internetowych

 

Skontaktuj się