Zaloguj się

FAQ

Certyfikacja Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom (PPR) dotyczy zawsze głównej siedziby firmy. Jeśli firma posiada kilka lokalizacji, świadczy usługi zewnętrzne itp., może przeprowadzić osobną samoocenę dla każdej lokalizacji. W celu uzyskania kosztów certyfikacji dla dodatkowych lokalizacji prosimy o kontakt.

1. Czy certyfikat dotyczy jednej lokalizacji danej firmy, czy też wszystkich lokalizacji? 

2. Czy pieniądze są zwracane, jeśli wynik jest negatywny?

Nie, ponieważ audyt został już przeprowadzony. Istnieje jednak możliwość wprowadzenia usprawnień i wdrożenie dalszych udogodnień dla rowerzystów w ciągu 3 miesięcy bez konieczności powtarzania audytu. Udokumentowanie wprowadzonych zmian (krótkie sprawozdanie, zdjęcia) wystarczy do zakończenia procesu certyfikacji PPR. 

3. Czy klasyfikacja firmy może zostać obniżona?

Tak, ponieważ w przypadku ponownej certyfikacji zostanie przeprowadzona samoocena w celu sprawdzenia, czy firma wdrożyła wystarczającą liczbę udogodnień dla rowerzystów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponowna certyfikacja albo potwierdzi obowiązujący certyfikat PPR albo zaowocuje wydaniem nowego certyfikatu PPR. 

Nie znalazłeś
odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza obok,
jeśli masz dodatkowe pytania.

 

Imię i nazwisko:
Firma:
E-mail:
Treść pytania:
Wyślij
Wyślij
Pytanie zostało wysłane — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!