SAMOOCENA

Aby rozpocząć proces samooceny, kliknij w poniższy link i zarejestruj się jako pracodawca. Po rejestracji otrzymasz indywidualny login do wewnętrznej części strony certyfikacji. 

 

Zaloguj się

Certyfikacja została wprowadzona aby ustanowić europejski standard dla pracodawców przyjaznych rowerzystom. Ma ona na celu zapewnienie wsparcia dla firm oraz poprawę warunków wykorzystywania roweru jako środka transportu do pracy. Certyfikat "Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom" przyznawany jest firmom promującym jazdę na rowerze wśród pracowników poprzez tworzenie wewnętrznej kultury rowerowej oraz trwałe wdrażanie udogodnień dla rowerzystów. Celem realizowanych działań powinno być zwiększenie liczby pracowników dojeżdżających do pracy na rowerze. 

 

Procedurę certyfikacji opracowano w ramach projektu UE "Bike2Work", zgodnie z modelem ADFC (Allgemeine Deutscher Fahrradclub), który od kilku lat funkcjonuje w Niemczech. Na potrzeby procesu certyfikacji określono wytyczne  europejskie, obowiązujące w krajach partnerskich projektu UE (AT, BE, BU, DE, DK, FR, IT, HR, MT, NL, RO, SI, UK, PL). Certyfikacja opiera się na katalogu kryteriów pogrupowanych w  sześć obszarów działania przedstawionych na wykresie.

Dowiedz się więcej

Czym jest certyfikacja PPR?

Europejskie uznanie dla Twojej
przyjaznej dla rowerzystów firmy

Dowiedz się więcej i przeprowadź certyfikację

Certyfikacja w 3 etapach:

Po dokonaniu rejestracji można rozpocząć proces samooceny. Aby zakończyć samoocenę, należy osiągnąć wymaganą liczbę punktów w każdym obszarze działania. Przed rozpoczęciem należy określić ramowe warunki operacyjne. Zgłoszenie firmy do audytu jest możliwe po osiągnięciu wymaganej liczby punktów we wszystkich obszarach działania. Jeśli nie udało się osiągnąć wymaganej liczby punktów, można w każdej chwili rozpocząć nową samoocenę. Wystarczy wdrożyć  dalsze udogodnienia dla rowerzystów w poszczególnych obszarach działania lub skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym w celu uzyskania dalszych porad.

Po udanej samoocenie można zgłosić firmę do audytu. Krajowe centrum koordynacyjne sprawdzi wpisy online i przypisze audytora firmie. Zgłoszenie do audytu jest wiążącym zobowiązaniem w procesie certyfikacji, co pociąga za sobą obowiązek wniesienia opłaty za certyfikację.

Audytor weryfikuje w siedzibie firmy informacje zawarte w samoocenie. Jeśli ocena audytora różni się od wyników samooceny,
a pozytywna certyfikacja jest niemożliwa, firma ma trzy miesiące na wprowadzenie ulepszeń i zakończenie procesu certyfikacji.

W zależności od liczby punktów uzyskanych
w danym obszarze działania, firma otrzymuje naklejkę "Pracodawca przyjazny rowerzystom" koloru złotego, srebrnego lub brązowego. Certyfikat jest ważny przez trzy lata. Co roku, firma przeprowadza samoocenę i zdaje z niej raport online. Po roku można aktualizować certyfikat (np. z brązowego na srebrny), do którego załącza się szczegółowy raport oraz dokumentację fotograficzną.

Zarejestruj się

02

 

 

 

 

 

Zgłoszenie do
audytu krajowego

01

 

 

 

 

 

Samoocena

03

 

 

 

 

 

Audyt i certyfikacja

Przejściowe problemy z rejestracją 

Informujemy, że mogą wystąpić problemy z otrzymywaniem wiadomości e-mail umożliwiających ukończenie rejestracji konta. W przypadku nie otrzymania wiadomości, prosimy o odczekanie 24 godzin oraz sprawdzenie folderu spam. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, dziękujemy za wyrozumiałość.